Zalecane, 2021

Wybór Redakcji

Zrób kasztanowe łosie

  • 2 kasztany
  • 1 owoc dzikiej róży na głowę
  • 4 okrągłe mini owoce dzikiej róży
  • 6 meczów
  • 2 szpilki z czarnymi głowami
  • rozgałęzione gałązki
  • Suszony koperek na ogon
  • ewentualnie gwóźdź
  • szczypce

pierwszy

ewentualnie Wywierć otwory w obu kasztanach gwoździem.

2. Ok. 2 cm od zapałki. Oba kasztany razem lekko przesunięte.

3. Wywierć cztery otwory w dolnym kasztanie na nogi i włóż całe zapałki.

4. Cztery okrągłe mini-owoce dzikiej róży w zapałkach kładą kopyta.

5. W przypadku głowy połącz kasztan i owoc dzikiej róży z zapałką 2 cm.

6. Do ogona stosuje się suszony koperek. Wywierć mały otwór szpilką i włóż do niego koperek.

7. Dwie czarne szpilki tworzą oczy. Skróć igły szczypcami i umieść je w dzikiej róży.

8. Rozgałęzione gałązki umieszczone w górnej części dzikiej róży dają poroże.

Popularne Kategorie

Top